top of page

Psikoterapi Yöntemleri

Psikolojik rahatsızlıkların tedavisi, kişilerarası iletişim problemlerinin çözümlenmesi, bireylerin kendilerini keşfetme, anlama ve farkındalık gibi kişisel amaçlar doğrultusunda çeşitli yöntem ve tekniklerle yürütülen sistemli bir süreçtir.

Değişime giden kişiye özgü bir yolculuktur. Terapist ve danışanın etkileşimde bulunduğu, seans aralıklarının duruma ve kişiye göre belirlendiği bir hedef üzerindeki çalışmadır.

 

 İlaç mı psikoterapi mi?

Psikoterapi, psikolojik rahatsızlıklarınızın temeli olabilecek düşünce sistemlerinizin, davranış kalıplarınızı, bastırmış olduğunuz duygularınızı, geçmiş yaşantıların izlerini açığa çıkarmanızı sağlayan ve farklı bir perspektif ve davranış değişimlerini öğrenmenizi sağlamaktadır.

Antidepresan ilaçlar; psikolojik rahatsızlıkların semptomlarını (belirtilerini) azaltıcı / giderici rol oynamaktadır. Probleme neden olan asıl konuyu çözmez, günlük yaşamınızı sürdürmeyi engelleyen iştahsızlık, uykusuzluk, en basit işlerinizi bile yapamayacak kadar isteksizlik, yorgunluk gibi belirtileri gidermek amacıyla psikiyatriste başvurularak kullanılmalıdır.

 

Uzun vadeli ve kalıcı tedavi için ideal olan; böyle durumlarda psikiyatrist kontrolünde ilaç kullanıyorken problem neden olan durumlar üzerinde psikoterapi süreciyle çalışmaktır.

Eğitimini almış olduğum psikoterapi yöntemlerinden; problemin yapısına ve kişiye göre uyguladığım psikoterapi yöntemi değişmektedir.

EMDR(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme açılımı olan bu psikoterapi yönetimi; geçmişteki olumsuz anılara odaklanarak o anıların yaşattığı negatif duyguları azaltmaya yönelik bir terapi yöntemidir. Son yıllarda kısa sürede olumlu sonuçları gözlemlenerek etkinliği kanıtlanmış fizyolojik temelli bir yöntemdir. Kişiyi rahatsız edici bir durum yaşanırken beynin bilgi işleme ve kaydetme mekanizması bozulmaktadır. BU sistemin güvenli ve duygusal olarak rahat hissedilen terapi odasında yapılan uyarımlarla yeniden işleme sisteminin çalıştırılması söz konusudur. Bu çalışmanın sonucunda geçmiş yaşantıların / anıların yoğun olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Çözüm Odaklı Terapi

Yaşanılan sıkıntılar ve zorluklar ile daha kolay başa çıkılabilmesi için stratejilerin geliştirildiği kişilerin sahip olduğu güçlü özelliklerin keşfedildiği kısa süreli bir psikoterapi yöntemidir. Çözüm odaklı terapide problemin ne olduğu, ne zaman geliştiği, neden kaynaklandığı gibi sorular yerine çözüm yolları üzerine odaklanılan kısa süreli bir psikoterapi yöntemidir. Problemi çözmek için kişinin sahip olduğu kaynaklar ve geliştirebileceği beceriler üzerinde çalışılarak şu anki ve gelecekte hedeflenilen durum dikkate alınmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi; insanı duygu, düşünce ve davranış üçgeninde ele alarak inceleyen bir psikoterapi yöntemidir. Bir olay / durum karşısında ne hissettiğimiz olaya bakış açımızla ve nasıl algıladığımızla bağlantılı olarak belirlenmektedir. Bu temel yaklaşıma göre bu yöntem bireyin duygu-düşünce-davranışlarıyla ilgili keşfetme soruları ile farkındalık yaratma ve değişim üzerine odaklanılır.

                                                  

 

 

 

Aile ve Çift Terapisi

Aile Terapisi; aile bireylerinin her birinin sağlıklı ve bir arada uyum içinde yaşamaları için aile içi problemlere odaklanılan değişmeyi ve sistemin daha iyi işleyebilmesini amaçlayan bir psikoterapi alanıdır. Tüm aile üyeleri ile birlikte yapılan seanslar olduğu gibi zaman zaman bazı üyelerinin tek başlarına da katıldıkları seanslar olabilmektedir. Aile içinde üyeleri etkileyen her türlü konu(aile içi şiddet, ebeveyn tutumları, bağımlılık, çocukların davranış problemleri, aile üyelerinden birinin ciddi hastalığı, kaybı gibi) aile terapisinin içeriği olabilmektedir.

Çift terapisi; ilişki sorunlara odaklanılan veya ilişkilerini geliştirmek isteyen çiftlerin daha mutlu ve sağlıklı ilişkiler sürdürmesi amacıyla çatışmaların, uyum ve iletişim problemlerinin çözümlenmesini temeline alan sadece evli olan çiftlerin değil, nişanlı veya sevgili olan çiftlerin de yararlanabilecekleri bir psikoterapi türüdür.

Çift terapisi için başvurulabilecek konular; birbirini dinlememek, partneri tarafından anlaşılmadığını düşünmek, sıklıkla şiddetli kavga etmek gibi iletişimde yaşanan problemler, eşler arası ilgisizlik, paylaşımın azalması, çözümlenemeyen çatışmalar, aldatma, boşanma, şiddet gibi başlıkları içermektedir. Bunların yanı sıra; evlilik öncesi dönemde yaşanan kaygılar, evliliğe hazırlık ve uyum süreci ile ilgili konular da çift terapisi ile çalışılmaktadır.

Aile ve Çift Terapisinde, ailelerin ve çiftlerin tamamen sorunsuz yaşamaları amaçlanmaz, bu beklenti gerçekçi olmayacaktır; asıl önemli nokta çatışmalar, farklılar olduğunda bu durumu ele alış biçimlerini değiştirmek ve çözümleme için bazı beceriler kazanmak, farklı yöntemler geliştirmektir. Sağlıklı bir ilişki problemsiz olan değil; problemlerin üstünü kapatmadan çözüm yollarının arandığı ilişkidir.

bottom of page