UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

EBRU ÖZKURT TOPÇU

  2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden Onur Öğrenciliği ile mezun olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

  Özel danışmanlık merkezi çalışmalarının yanı sıra, Bilkent Holding bünyesinde Adana EnerjiSA'da yarı zamanlı kurum psikoloğu olarak çalışmaktadır.

  Lisans öğrenimi boyunca Dokuz Eylül Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Nöropsikiyatri hastanesi ve çeşitli okul ve kuruluşlarda stajlar yapmıştır. Yeniden Derneği’nin Prof. Dr. Kültegin Ögel ve ekibinin yürüttüğü ‘‘Kulaktan Kulağa Bağımlılığı Önleme’’ projesinde öğrencilerle bağımlılık hakkında bilinçlendirme ve grup çalışmasında gönüllü olarak çalışmıştır. 

 

  Uzman klinik psikolog olan Ebru Özkurt Topcu, Yrd. Doç Dr. Murat Dokur’ dan 5 yıl süreli Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlayarak Aile ve çift terapisti olarak ta hizmet vermektedir. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan ‘Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları’ sınavında başarılı olarak yetkinlik kazanmıştır.

 

  2010 yılında başladığı meslek hayatında 1,5 yıl psikolog olarak çalıştığı İstanbul Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde bireysel psikoterapi, aile ve çift terapileri; öfke kontrolü, stres yönetimi, iletişim becerileri konularında grup çalışmaları yürütmüştür. Sonrasında İstanbul ve Adana’da özel danışmanlık merkezlerinde yürüttüğü psikoterapi uygulamaları ve eğitimlerine devam etmektedir.

 

  Alanında pek çok seminer, psikoterapi yöntemleri ve süpervizyon eğitimleri almış ve uygulamaktadır. Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi ve EMDR  gibi psikoterapi yöntemlerinde aldığı başlıca eğitimler arasındadır.

 

Bu yöntemler doğrultusunda ergen ve yetişkin bireyler, çift ve ailelerle çalışmaktadır.

 

                                                        

                                                EĞİTİM ve SERTİFİKALAR

 

Aile ve Çift Terapisi Eğitimi (2010-2015): Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AETD) Pskiyatrist Murat Dokur ‘un 500 saatlik eğitimin 300 saatlik teori ve 200 saatlik vaka süpervizyonu eğitiminden oluşmaktadır, tüm aşamalar tamamlanmıştır.

 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimi Atölye Çalışmaları - İFTİ Psikoterapi

 

Prof. Dr. Mony ELKAIM - “Aile ve Çift Terapisinde Sistematik Yaklaşım” (2010)

Prof. Rodolfo de Bernart (2012)

Prof. Kyriaki Polychroni (2013)

Prof. Peter Stratton / Prof. Helga Hanks (2014)

Prof. Howard A. Liddle (2015)

 

-EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

1. Düzey Eğitim ve Süpervizyonu- Udi Oren

2. Düzey Eğitim ve Süpervizyonu - Emre Konuk / Asena Yurtsever-Davranış Bilimleri Enstitüsü

-Bilişsel-Davranışçı Terapi Eğitim ve Süpervizyonu- Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur / Prof. Dr. Şükrü Uğuz

 

-Çözüm Odaklı Terapi I. ve II. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu - Davranış Bilimleri Enstitüsü & Brief London (Chris Iveson & Evan George)

-Klinik İlk Görüşme / Travma ve Krize Müdahale Eğitimi- Humanite Psikiyatri/ Dr. Emel Stroup

-Anksiyete Bozuklukları Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması –Humanite Psikiyatri/ Dr. Emel Stroup

-Kişilik Bozuklukları Kognitif Davranışçı Terapi Workshop- Dr. Leslie Sokol Zor Vakalarda KDT

-Transaksiyonel Analiz 101 Temel Eğitimi- Transaksiyonel Analiz  Derneği- Bogdan Serbanescu, Fatma Torun Reid

-Psikodrama Hazırlık Eğitimi- İstanbul Psikodrama Enstitüsü- Uzm. Psk. Neşe Karabekir

-Temel Danışmanlık Becerileri Eğitimi- Psikoloji İstanbul Uzm. Psk. Filiz Kaya / Uzm. Psk. Özge Altan Aytun

-IMC Kurumsal Eğitim Çözümleri “Görüşme Teknikleri ve Klinik Değerlendirme”- Doç. Dr. Nilgün Öngider

           

-Rorschach Testi Temel Eğitimi- Nisan Danışmanlık / Prof. Dr. Kadir Özer

-Nöropsikolojik Testler Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği / Uzm. Psk. Şükriye Akça Kalem   

 

SEMİNER ve KONGRELER                                                

 

 • Ailede İletişim Seminerleri - Maltepe Üniversitesi Aile Okulu

 • 10. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri- Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Eğitim Merkezi

 • Psikanalizle Tanışma Seminerleri - İstanbul Psikanaliz Derneği

 • 5. Psikodrama Günleri ‘‘Öfke’’ - İstanbul Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği

 • 8. EFTA (European Family Therapy Association) “Uluslararası Aile Terapileri” Kongresi

 

 PROJE ve ARAŞTIRMALAR                                                                                                                                                 

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği (İstanbul) (2008) “Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığı Önleme Programı”

 •  Prof. Dr.Kültegin ÖGEL, Uzm. Psk. Ceyda EKE, Uzm. Psk. Alper AKSOY tarafından verilen bağımlılık eğitimlerine katılım

 • Lise öğrencilerine madde kullanımı ve bağımlılığı önleyici film gösterimi ve bilinçlendirme eğitim sunumu, iletişim becerileri grup çalışması yürütmek

   

  Maltepe Üniversitesi Aile Okulu Projesi (2009) : Projenin organizasyonu, katılımcı aileler ile interaktif görüşmeler

   

Georgetown Üniversitesi (Washington DC, USA) EFL Program Final Projesi “Turkish

Prison Conditions” (2010) : Türk hapishanelerinin, hükümlüler üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri, koşulları geliştirmek için öneriler ve olabilecek etkilerin araştırılması ve sunumu

 

Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırması (2011): ‘’Engelli çocuğu olan ve olmayan ebeveynlerin evlilik uyumlarının, umutsuzluk düzeyleri ve ebeveynlik stresleri ile ilişkisi’’

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Aile ve ilişki-çift problemleri

 • Evlilik Öncesi Danışmanlık

 • Evlilikte Çatışma

 • Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

 • Ergenlik Dönemi Çatışma

 • Depresyon

 • Panik Bozukluk

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Fobiler(Asansör, Köpek vb.)

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Yeme Bozuklukları

 • Uyku Bozuklukları

 • Stres Yönetimi

 • Öfke Kontrolü

 • Sınav Kaygısı

 • Bağımlılık

 • İletişim Problemleri

     Bireysel Terapi

Danışanın  yaşamındaki birçok probleme, başa çıkmakta güçlük yaşadığı sorunlara gizlilik ilkesi çerçevesinde odaklanılır. Kişisel farkındalık, yeni başa çıkma stratejileri ve çözüm yollarının edinildiği, kişinin kendine yaptığı bir keşif yolculuğudur.

Aile ve Çift Terapisi

Aile terapisinde, ailedeki bireylerinin sağlıklı ve birarada uyum içinde yaşamaları için aile içi problemlere odaklanılan, değişim ve aile sisteminin işlevsel devamlılığını sürdürebilmesini amaçlayan psikoterapi yöntemidir.

Çift terapisinde; ilişkide yaşanan sorunlar üzerinde çalışılarak uyum ve sağlıklı iletişimi geliştirmek amaçlanmaktadır. 

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan korkular, alt ıslatma, okul uyum sorunları, akran zorbalığı, ergenlik dönemi çatışma gibi problemlerin çocuk ve ergen ile birebir çalışma ve aile danışmanlığıyla desteklenen bir süreçtir.

Online Randevu